Mer om masteroppgave

På NAFUMA er vi alltid interessert i å få flere masterstudenter, og oppfordrer alle til å ta kontakt om de vurderer en oppgave hos oss, vår kontaktinformasjon og fagfelter finner du i tabellen under

Kontaktinformasjon
Navn Rom nr. E-mail Fagfelt
Helmer Fjellvåg Ø142 helmerf@kjemi.uio.no Funksjonelle oksider, batterier, in situ studier, DFT, mikroporøse materialer, XRD, Nøytron diffraksjon, synkrotrobaserte metoder, magnetiske og elektroniske egenskaper, hydrogranlagring, XPS
Anja O. Sjåstad Ø130 a.o.sjastad@kjemi.uio.no Nanopartikler, overflater, heterogen katalyse, modellkatalysatorer, oksider, in situ studier, reaktor STM, SEM, 
Ola Nilsen ØU50 ola.nilsen@kjemi.uio.no ALD, tynne filmer (hybrid, bio-nano, solcelle, batterier), metallorganiske forløpere

Vi ønsker masterstudenter velkomne innen alle disse feltene, og under er eksempler på temaer vi ønsker å jobbe videre med fremover, gjerne på masteroppgaver

 • Syntese og studier av nanopartikler; anvendelse innen katalyse
 • Fremstilling og struktur-egenskapsstudier av funksjonelle oksider
 • Nye hydrogenholdige oksider; fremstilling, egenskaper, beregninger
 • Magnetiske og elektroniske egenskaper av funksjonelle oksider
 • Strukturbestemmelse og studier av faseomvandlinger
 • Fremstilling av nye materialer for Li-/Na-ione batterier
 • In-operando studier av elektrodematerialer for Li-/Na-ione batterier
 • Synkrotronbaserte studier av nanomaterialer
 • ALD tynnfilm deponering av materialer for solceller og batterier
 • ALD tynnfilm deponering av biokompatible materialer
 • Fremstilling og studier av p-type TCOer
 • Fremstilling og studier av komplekse materialer for ned-konvertering av fotoner
 • Studier av størrelsesavhengige egenskaper av nanostrukturerte materialer
 • Studier av heterogene katalysatorer for NH3 oksidasjon og for NOx fjerning
 • Fremstilling og studier av grenseflater mellom spesielle funksjonelle oksider
 • Teoretisk modellering av elektroder og elektrolytter for Li-/Na-ione batterier
 • Teoretisk modellering av bimetalliske overflater og bruk innen katalyse
 • Teoretisk modellering av defektklustere i halvledende oksider
 • Studier av stabilitet av Si-øyer i zeolittiske materialer for katalyse

Dette er ikke en begrensende liste, men er temaer vi jobber med i dag (master, PhDer, post docs), og hvor vi typisk også har nasjonalt og internasjonal samarbeid.