Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN)

SMN består av flere miljøer som er deler av forskningsgrupper ved Kjemisk og Fysisk institutt. SMN er drevet av  Kjemisk og Fysisk institutt, og er MN-fakultetet sin satsing på materialer, fornybar energi og IKT. Forskningen som blir drevet i regi av SMN holder høy internasjonal standard, noe som tiltrekker mye ekstern finansiering og dyktige Ph.D-kandidater og Post docer.

MENA-programmet ligger fordelt på både kjemisk- og fysisk institutt, men initiativtakeren til oppstarten av MENA-programmet i 2003 var SMN, som Menageriet har hatt et nært samarbeid med siden. SMN støtter Menageriet med midler og gir MENA-studenter mange muligheter til å ta del i arrangementer og forskning de arbeider med.

SMN er inndelt i 7 forskningsgrupper som jobber med funksjonelle materialer for diverse applikasjoner, og anvender nanovitenskap aktivt i sin hverdag. I margen til venstre kan du lese om hver av de forskjellige forskningsgruppene.

Les mer om SMN på http://www.mn.uio.no/smn/.