Franskforeningen ved UiO

Foreningen for det franskrelaterte

Vi er studentforeningen for deg som er interessert i det franske, om det så er kulturen eller språket som fenger, eller om du er generelt frankofil.

Vi er en sosial gruppe som prøver å skape et godt miljø for studentene ved å arrangere fester, fransk-quiz, hytteturer, filmkvelder, språk-kafé, forelesninger og mye mer.

Nytt for dette semesteret er at vi har laget en tandemordning for fransktalende studenter som ønsker å øve norsk, og norsktalende studenter som ønsker å øve fransk. Det å bruke språket er kanskje det viktigste når det kommer til å lære det! Info om dette opplegget finner dere på vår facebookgruppe!

Som student er det viktig å ha et godt faglig og sosialt nettverk ved studiestedet, og Marianne fungerer som samlingspunkt. Medlemmer kommer fra forskjellige studieretninger, og er på forskjellige trinn i studiene sine. 

Medlemskapet er helt gratis. Vi bruker i hovedsak facebookgruppen  vår som kommunikasjonsplattform, men vi sender også ut nyhetsbrev per epost. Det er ikke nødvendig å være franskstudent eller være fransktalende for å bli medlem, informasjonen blir gitt på tre språk (norsk/ fransk/ engelsk).

Nous sommes l’association étudiante à l’université d’Oslo pour toutes les choses liées au monde francophone.  Notre objectif est de créer une plate-forme où les étudiants  norvégiens qui apprenant le français peuvent pratiquer la langue, et où les étudiants francophones peuvent pratiquer la langue norvégienne.

Nous sommes un groupe social qui organise des soirées, des quiz,  hyttetur, des soirées cinéma, des séminaires, des tandems linguistiques,  etc.  Plus d'informations sur le tandem linguistique peut être trouvée dans notre groupe facebook.

Comme étudiant, il est important d'avoir un bon réseau universitaire, mais pour le bien-être de l'étudiant l'aspect social de la vie universitaire est essentielle. Nos membres viennent d’horizons divers, des différentes facultés universitaires, et sont à des niveaux différents dans leurs études.

L'adhésion est gratuite. Nous utilisons principalement notre groupe facebook pour communiquer avec nos membres, mais nous avons aussi un bulletin d'information (e-mail). L'information est fournie en trois langues (norvégienne / français / anglais).

Nyheter

 

No upcoming events

Kontakt oss

Bli medlem