UiO Programming Challenge H14: Regler

Om konkurransen

Et lag består av inntil tre deltagere, disse trenger ikke være studenter ved UiO. Hvert lag får tilgang til én PC med ett sett mus og tastatur. 

Oppgaver

I år består oppgavesettet av 14 oppgaver. Alle oppgavene går ut på å skrive program som løser et problem gitt et spesifisiert input-format. Programmet lastes opp på en nettside der det testes mot en rekke ukjente testcaser. Programmet godkjennes dersom det passerer alle testcasene. For å passere et testcase må programmet skrive ut riktig svar (i et spesifisert format) innen 1 sekund.

Oppgavene kan løses enten i Python 2 , Python 3, Java, C eller C++. Det gis tilgang til NumPy og SciPy. Input leses fra stdin og output skrives til stdout. Det er helt normalt å ikke vite hva dette betyr, men da kan du like gjerne bare se et eksempel (løsning) eller to (løsning).

Noen av oppgavene er rene problemløsningsoppgaver, der det kun handler om å forstå problemet, finne en løsning og programmere denne. Andre oppgaver handler om å løse problemet på en god måte med riktig (rask nok) algoritme. I år vil én oppgave forekomme i en lett og en vanskelig variant, der den vanskelige varianten krever en effektiv algoritme.

Hjelpemidler

I utgangspunktet er alle hjelpemidler tillatt, men med følgende unntak under konkurransen:

 • Diskutere oppgavene med personer utenfor laget. Eksempler:
  • Stille spørsmål på Stack Overflow
  • Online chat med geeks
  • Diskutere oppgaver med deltagere fra andre lag
 • Programmere på en annen device enn PCen laget har fått utdelt

Eksempler på ting som er lov:

 • Google etter løsninger
 • Bruke kode fra Stack Overflow
 • Løse likninger med Wolfram Alpha
 • Bruke kode man selv eller andre har skrevet tidligere
 • Bruke ferdiglaget editor config
 • Surfe på nettet/sende meldinger/ringe med mobil/tablet, så lenge det ikke bryter med ovenstående regler

Vi legger ikke opp til et veldig strengt regime, men oppfordrer til å utvise god sportsånd.

Rangering

Lagene rangeres etter hvor mange oppgaver de har fått godkjent. Ved likt antall løste oppgaver summeres tiden (i minutter) fra konkurransestart til hver oppgave ble godkjent og brukes som sekundær rangering. Lag med lav totaltid vil da rangeres høyere. Det gis ingen tidsstraff for feilleveringer.

Premier

I år premieres

 1. Laget som vinner selve konkurransen.
 2. Førsteårslaget som gjør det best får en egen "Best rookie"-premie.

I tillegg loddes det ut noen ekstrapremier.

Med førsteårslag mener vi at lagmedlemmene ikke kan ha gått lenger enn halvannet år i snitt på IFI eller MATNAT. Hvis et førsteårslag vinner selve konkurransen, får de hovedpremien og ikke rookie-premien i tillegg.

Publisert 10. nov. 2014 17:16 - Sist endret 12. nov. 2014 18:29