Regler og info

Om konkurransen

Et lag består av inntil tre deltagere, disse trenger ikke være studenter ved UiO. Hvert lag får tilgang til én PC med ett sett mus og tastatur. Dere får også utdelt en gjestekonto med tilgang til skriver, men kan selv velge om dere vil bruke denne eller vanlig UiO-brukerkonto.

Oppgaver

Oppgavesettet består av 12-15 oppgaver. Alle oppgavene går ut på å skrive program som løser et problem gitt et spesifisiert input-format. Programmet lastes opp på en nettside der det testes mot en rekke ukjente testcaser. Programmet godkjennes dersom det passerer alle testcasene. For å passere et testcase må programmet skrive ut riktig svar (i et spesifisert format) innen 1 sekund.

Oppgavene kan løses enten i Python 2 eller Python 3, og det er tilgang til NumPy og SciPy. Input leses fra stdin og output skrives til stdout. Det er helt normalt å ikke vite hva dette betyr, men da kan du like gjerne bare se et eksempel (løsning) eller to (løsning).

Noen av oppgavene er rene problemløsningsoppgaver, der det kun handler om å forstå problemet, finne en løsning og programmere denne. Andre oppgaver handler om å løse problemet på en god måte med riktig (rask nok) algoritme. I det siste tilfellet har oppgavene to versjoner, der den første ikke stiller store krav til effektivitet, mens den andre gjør det. Dette vil si at enkelte oppgaver teller dobbelt dersom man har løst dem med riktig algoritme.

Hjelpemidler

I utgangspunktet er alle hjelpemidler tillatt, men med følgende unntak under konkurransen:

 • Diskutere oppgavene med personer utenfor laget. Eksempler:
  • Stille spørsmål på Stack Overflow
  • Online chat med geeks
  • Diskutere oppgaver med deltagere fra andre lag
 • Programmere på en annen device enn PCen laget har fått utdelt

Eksempler på ting som er lov:

 • Google etter løsninger
 • Bruke kode fra Stack Overflow
 • Løse likninger med Wolfram Alpha
 • Bruke kode man selv eller andre har skrevet tidligere
 • Bruke ferdiglaget editor config
 • Surfe på nettet/sende meldinger/ringe med mobil/tablet, så lenge det ikke bryter med ovenstående regler

Vi legger ikke opp til et veldig strengt regime, men oppfordrer til å utvise god sportsånd.

Rangering

Lagene rangeres etter hvor mange oppgaver de har fått godkjent. Ved likt antall løste oppgaver summeres tiden (i minutter) fra konkurransestart til hver oppgave ble godkjent og brukes som sekundær rangering. Lag med lav totaltid vil da rangeres høyere. Det gis ingen tidsstraff for feilleveringer.

Publisert 12. mars 2014 17:20 - Sist endret 12. mars 2014 17:20