Generalforsamling

Kjære MAPS-medlemmer, MAPS kaller inn til generalforsamling tirsdag 3. juni kl. 1630. Sted vil bli bestemt nærmere.

Generalforsamlingen er en gylden mulighet til å bli engasjert i en av MatNat-fakultetets kuleste foreninger. Vi arrangerer blant annet årlig NM i programmering for UiO-studenter, faglige foredrag og workshoper, NTNUs konkurranse NTNUs IDI Open avd. Oslo. I år har vi også avholdt vår helt egen Python-konkurranse MAPS Python Challenge for første gang. Det var et vellykket arrangement med hele 21 lag.

Dagsorden for generalforsamlingen blir:
- Valg av referent.
- Godkjenning av dagsorden.
- Semesterberetning ved leder Torgeir Børresen.
- Gjennomgang av regnskap ved økonomiansvarlig Helene Semmerud
- Fremlegging av forslag til nytt budsjett for studieåret 2014-2015.
- Valg av styremedlemmer.
	- Styreleder
	- Økonomiansvarlig
	- Øvrige styremedlemmer.
 - ev. andre saker.


Styret velges for ett studieår av gangen. Det velges styremedlemmer og 2 varamedlemmer med den hensikt å ta over for eventuelt frafall av styremedlemmer.

Alle medlemmer av MAPS har stemmerett på generalforsamling og kan stille til valg.
Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende(mail til maps-styret@studorg.uio.no) minst 10 dager før generalforsamlingen. 


Mer informasjon om generalforsamling vil komme på MAPS sine sider: foreninger.uio.no/maps eller https://www.facebook.com/mapsuio

Det blir mat og drikke!

Vel møtt!
Publisert 2. mai 2014 10:31 - Sist endret 29. mai 2014 18:45