Generalforsamling 2015

MAPS kaller inn til generalforsamling torsdag 28. mai kl. 16.30 på Caml, IFI2.

 

MAPS lager faglige foredrag, workshoper og konkurranser, og arrangerer også NM i programmering ved UiO. Hvis du synes dette høres spennende ut har du nå en gylden mulighet til å bli engasjert i en av MatNat-fakultetets kuleste foreninger! Det stilles ingen krav til skills utover at du er engasjert og har interesse for hvordan teorien vi lærer kan utnyttes for fun and profit! Bachelorstudenter oppfordres spesielt til å stille til valg.

Dagsorden for generalforsamlingen blir:
- Valg av referent
- Godkjenning av innkallingen
- Godkjenning av dagsorden
- Semesterberetning v/ leder Martin Vonheim Larsen
- Gjennomgang av regnskap ved økonomiansvarlig Carl Martin Rosenberg
- Fremlegging av forslag til nytt budsjett for studieåret 2015-2016
- Vedtektsendringer
- Valg av styremedlemmer
    - Styreleder
    - Økonomiansvarlig
    - Øvrige styremedlemmer
- Ev. andre saker


Styret velges for ett studieår av gangen. Det velges styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer med den hensikt å ta over for eventuelt frafall av styremedlemmer.

Alle medlemmer av MAPS har stemmerett på generalforsamling og kan stille til valg. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende (send mail til maps-styret@studorg.uio.no) minst 10 dager før generalforsamlingen dvs. senest mandag 18.mai.


Mer informasjon om generalforsamlingen vil komme på denne siden.

Det blir snacks og drikke!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Martin Vonheim Larsen
avtroppende leder

på vegne av MAPS

Publisert 6. mai 2015 13:19 - Sist endret 28. mai 2015 10:18