KEISEREN TRENGER DEG!

Legio·XV vil gjerne ha flere aktive medlemmer. Noen liker marsjering, noen liker stæsjing og noen liker selve rollespillet best, og i Legio·XV er det rom for alle typer, da vi befinner oss i skjæringspunktet mellom levende rollespill (live) og levende historie (reenactment). Medlemmene våre kommer ofte fra forskjellige interessefelt som arkeologi, antikk historie, det militærhistoriske og forskjellige håndtverk, men selv om du i utgangspunktet ikke er interessert i noe av dette kan det jo være gøy å bli med, vi er en hyggelig gjeng. Når vi skal på live eller lignende legger vi vekt på felles forberedelser i forkant, og god arbeidsdeling underveis. Du er velkommen til å ta kontakt om du lurer på noe eller vil se nærmere på utstyret.

Pressemelding

Hva får du når du blir med?

 • Du får anledning til å være med Legio·XV på live og andre oppdrag som f.eks. Hjemsted Oldtidspark og oppdrag ved spesielle arrangementer. (Se presentasjonsgalleriet for hva vi har gjort tidligere).
 • Du får lagd deg masse fint romerstæsj på legionens verksted.
 • Du får være med i et hyggelig og inspirerende sosialt miljø.
 • Du får være med på relevante turer til f.eks. Skinnlåven og hyggelige hytteturer.
 • Du blir satt opp på legionens e-post-liste hvor all informasjon går og medlemmene kan diskutere.
 • Du får hjelp av erfarne medlemmer til å på mekkekvelder lage ditt eget utstyr, gjerne som forberedelse til et spesielt oppdrag.
 • Du kan være enten legionær (blank rustning og marsjering) eller auxilia (løpe i skogen), disse har ganske forskjellig utstyr.
 • Du får passordet til medlemssidene våre.
 • Du får et probatio-kompendium med mer informasjon.

Hva kreves det av medlemmene?

 • Alle medlemmene må selv lage sitt eget utstyr og betale for dette fortløpende. Etter hvert kan du i alt regne med i overkant av 2000 kroner.
 • Alle skal bidra til felles arbeid og delta på dugnader.
 • Du må også skaffe deg endel basisutstyr (som godkjente klær) på egenhånd (vi er behjelpelige med råd og ideer).
 • Når legionen skal på oppdrag må alle som skal være med på dette delta i felles forberedelser som trening og mekking.
 • For å få delta på live og oppdrag må man ha betalt kontingent.

Hvem kan bli medlem?

 • Aldersgrensen er 18 år.
 • Kjønn spiller ingen rolle.
 • Det kreves ingen spesielle historiske forkunnskaper eller live-erfaring, men det er en fordel å ha vært noe borti søm, lærarbeide eller metallarbeide.
 • Legio·XV er basert og har verksted ved Universitetet i Oslo, men det er selvfølgelig mulig å bli medlem selv om man bor et stykke unna, da kommunikasjonen mest foregår pr. e-post. (De som bor langt unna må regne med å arbeide endel på egenhånd).
 • Du bør ha en e-postadresse og lese e-post regelmessig om du skal få med deg alt som skjer, men hvis ikke finner vi en løsning.
 • Språket vi bruker er norsk, kun eksersiskommandoene gis på latin. (Du kan godt snakke svensk eller dansk eller med aksent).

Hvordan blir jeg medlem?

 • Kontakt oss på legion alfakrøll studorg . uio . no og presenter deg selv.
 • I tillegg til det du betaler etterhvert som du lager deg utstyr kommer det en innmeldingspris og en årlig kontingent.
 • Det er ingen søknadsfrist, men opptak av nye medlemmer skjer på comitia centuriata i mars hvert år.
Published Feb. 9, 2010 3:41 PM - Last modified Feb. 9, 2010 4:30 PM