Eksersisreglement

P.O.M. CXXIV P. XVI
Utarbeidet av Endre Fodstad m. fl.

De fleste kommandoene gis med en pause foran den siste stavelsen (typisk –te): kommandoen skal utføres på den siste stavelsen. En fot = 30 cm.

Hvis en offiser begynner kommandoen med «Centuria ...» utføres kommandoen av centurien som én enhet. Det samme gjelder hvis han ikke spesifiserer. Hvis han begynner med «Per contubernia ...» utføres kommandoen av hver contubernie for seg. Han kan også spesifisere hvilken contubernie ordren gjelder («Contubernia Bergensis ...»).

Ad Signa (oppstilling)

Man stiller seg på to rekker med utgangspunkt i Signifer eller annen markør. Først stiller Decanii seg opp, så resten av soldatene. Decanii står altså først i den høyre rekken. Man skal stå i en armlengdes avstand fra mannen til sin høyre side og mannen foran seg. Skjoldet på bakken foran seg, spydet inntil høyre fot, høyre hånd holder spydet rett fremfor skulderen.

Intente (giv akt)

Soldatene ser rett frem, høyre fot stilles inntil venstre fot. Brystkassa ut, ryggen rett, man ser rett fremover og retter inn linjene. I en vanlig linje eller rekke retter man inn mot decanus. I svinger retter man alltid innover.

Laxate (hvil)

Soldatene kan stå ledigere og sette skjold og spyd i bakken.

Unus duo clamate (nummerering en og to)

Decanus roper "Unus!", mannen til venstre for Decanus roper "Duo!", mannen bak Decanus roper "Unus!" og så videre. Man husker nummeret sitt, da mange manøvre tvinger duo til å flytte seg mellom rekker og linjer.

Hastae/Scuta portate (løft opp skjold og spyd)

Flytt høyre fot litt tilbake, bøy kneet og løft opp skjoldet med venstre hånd. La høyre hånd gli nedover spydet til cirka 1,5 fot fra bakenden, skift håndens posisjon slik at du nå har tommelfingeren pekende nedover. Stå så i intente, med spydet hvilende i armhulen og cirka en fot fra bakken. Kan gis i to seperate ordre: Hastae portate el. Scuta portate.

Dersom man får kommandoen igjen mens man holder spyd eller skjold i portate, senker man spydet mot fienden eller fører skjolden foran seg.

Hastae Scuta demittite (sett ned skjold og spyd)

Som ved portate, men sett spydet inntil foten og skjoldet fremfor deg.

Dextrorsum vertite (høyre om)

Roter 90 grader på høyre hæl og venstre tå. Plasser venstre fot inntil høyre

Sinistrorsum vertite (venstre om)

Roter 90 grader på venstre hæl og høyre tå. Plasser venstre fot inntil den høyre.

Retrorsum vertite (helt om mot høyre)

Roter 180 grader på høyre hæl og venstre tå. Plasser venstre fot inntil høyre.

Gladios stringite (dra sverd)

På den nest siste stavelsen fatter man sverdet med høyre hånd, med håndens bakside mot kroppen. På den siste stavelsen drar man sverdet og fører det fremover til man holder det rett fremover med rett arm. før samtidig skjoldet foran kroppen. Før så høyre hånd tilbake inntill hofta med sverdet horisontalt fremover. Dersom en står stille fører en venstre ben fremover for å støtte skjoldet.

Gladios recondite (sverd i sliren)

På den nest siste stavelsen settes sverdes spiss in i sliren og hånden føres til oversiden av sverdknappen. Man tar en kort pause for å sikre seg over at alle er klare. På den siste stavelsen føres sverdet inn i sliren, og man lar høyre hånd hvile lett på hjaltet.

Salutate (hilsning)

Høyre arm holdes rett frem om oppover i en 45 graders vinkel. Holdes sverd i hånden holder man det i samme vinkel som armen. Uten sverd knytter man neven og holder hånden horosontalt. Spyd holdes vertikalt i hånden. Hilsningen skal være gjennomført på samme tid som det tar å ta et steg.

Procedite (fremad marsj)

Venstre fot først. Hold normal gangtakt (ca 75 skritt i minuttet). Holdes skjoldet ved start foran kroppen, flytter man det til siden. Blikket rett frem. Om man ikke holder spyd hviler hånden på sverdhjaltet. Takten holdes ved jevnlige rop av "Sin" og "Dex".

Constite (holdt)

Gis på høyre fot. Et skritt med venstre fot etter ordren, så gjør man holdt med høyre fot inntil den venstre.

Accelerate (øk takten)

Øk takten.

Tardate (lavere takt)

Senk takten.

Avante! (stormangrep)

Soldatene setter opp en fryktinngytende mine og stormer fremover med høye brøl.

Simplicem ordines (dann enkel linje/rekke)

Fra en dobbel linje: "Duo" går et skritt til høyre og to skritt fremover, slik at han kommer på linje med mannen fremfor seg. Under marsj øker han takten og glir inn i overnevnte posisjon.

Fra en dobbel rekke: "Duo" Går to skritt bakover og et skritt til høyre, slik at han kommer rett bak mannen til sin høyre side. Under marsj senker han takten og glir inn i overnevnte posisjon.

Duos ordines (dann dobbel linje/rekke)

Fra en enkelt linje: "Duo" tar to skritt bakover og et skritt til venstre, slik at han kommer rett bak mannen til sin venstre side. Under marsj senker han takten og glir inn i overnevnte posisjon.

Fra en enkel rekke: "Duo" tar et skritt til venstre og to skritt fremover, slik at han kommer rett til venstre for mannen foran seg. Under marsj øker han takten og glir inn i overnevnte posisjon.

Sagitta vollite (avfyr buer)

Kommando til auxilia. På kommando avfyrer auxilia buer mot egnet mål

Signa dextrorsum convertite (høyresving)

Hele linjen marsjerer rundt i en bue med 90 graders vinkel sentrert rundt høyremannen. Alle ser utover i svingen for å holde linjen, bortsett fra den ytterste mann, som ser innover. Dersom kommandoen procedite gis på noe punkt i svingen, avbryter man svingen og går fremover igjen.

Signa sinistrorsum convertite (venstresving)

Som over, men mot venstre

Simplicem facite (Dann en linje av en rekke)

Kommandoen gis når soldatene står i en rekke (og gis normalt under marsj)

Dersom rekken er enkel: forreste mann (Decanus) blir stående. Resten av rekken går 45 grader mot høyre til de står på en linje med Decanus lengst til venstre.

Dersom rekken er dobbel: Decanus blir stående. Decanus "Duo" går to skritt bakover og ett skritt til høyre og stiller seg slik bak Decanus. "Uno" bak Decanus glir opp til høyre for Decanus, og denne "Uno"'s "Duo" stiller seg bak ham osv. Slik danner man en dobbel linje.

Unum facite (Dann en rekke av en linje)

Kommandoen gis når soldatene står på linje(og gis normalt under marsj)

Dersom linjen er enkel: Decanus blir stående. Resten av linjen beveger seg 45 grader bakover mot venstre til de står på en rekke med Decanus fremst.

Dersom linjen er dobbel: Decanus blir stående. Decanus "Duo" går et skritt til venstre og to skritt fremover. "Duo" bak Decanus'"Duo" glir bakover slik at han står bak Decanus'"Duo" og dennes "Uno" følger på osv. Slik danner man til slutt en dobbel rekke.

Pulsum pedibus date (marker takten)

Ordren gis på høyre fot. Et steg taes med venstre fot , høyre fot stiller seg så inntil venstre fot. Uten å bryte takten marsjerer man videre med venstre fot. Ordren brukes for å beskytte mot tendenser til å øke/senke takten.

Flectite dextrorsum (trekk mot høyre)

Soldaten marsjerer 45 grader mot høyre. Ved kommandoen procedite begynner man å marsjere fremover igjen.

Flectite sinistrorsum (trekk mot venstre)

Som over, men mot venstre.

Centra dextrorum convertite (sving mot høyre om sentrum)

Ordren gis ved stillestående linjer. Man finner et midtpunkt i linjen. Alle til høyre for midtpunktet begynner å marsjere bakover i en 90 graders bue, alle til venstre for midtpunktet begynner å marsjere forover i en 90 graders bue. Alle ser innover mot midtpunktet for å bevare linjen.

Centra sinistrorsum convertite (sving mot venstre om sentrum)

Som over, men mot venstre.

By Endre Fodstad m.fl.
Published Feb. 9, 2010 3:29 PM - Last modified Feb. 9, 2010 3:32 PM