Praktiseringen av 24-årskravet etter utlendingsloven § 41 a - I strid med forbudet mot etnisk diskriminering?

Oppgaven er skrevet av Mitra Zarabi. Den kan leses i sin helhet her.

/jussbuss/Nyhetsarkiv/mitra-masteroppgave.pdf

Publisert 5. nov. 2019 10:10 - Sist endret 9. des. 2020 15:19