Isolert fra rettssikkerhet - Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak

Oppgaven kan du lese her

Publisert 25. mars 2018 20:34 - Sist endret 12. des. 2020 03:52