Begrunnelser for, og vilkår ved bruk av isolasjon – en sammenlignende analyse av isolasjonshjemler i norsk rett.

Masteroppgaven er skrevet av Mina Rabo Lund-Roland. Den kan leses her. 

Publisert 25. mars 2018 20:34 - Sist endret 9. des. 2020 11:03