Høringer - Side 6

Publisert 5. juni 2020 10:44

Jussbuss har kommentert forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge av utbrudd av covid-19.