Høringer - Side 5

Publisert 21. sep. 2020 19:10

Norge har siden 1994 tolket reglene for utbetaling av trygdeytelser til EØS-området feil. 75 personer er uskyldig dømt og trolig er over 4000 personer rammet. Saken er den største rettssikkerhetsskandalen i fredstid, men granskningsrapporten gir grunn til å tro at saken er langt større enn hittil kjent.