Høringer - Side 4

Publisert 16. okt. 2020 13:22

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19.