Høringer - Side 4

Publisert 16. okt. 2020 13:22

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19. 

Publisert 21. sep. 2020 19:10

Norge har siden 1994 tolket reglene for utbetaling av trygdeytelser til EØS-området feil. 75 personer er uskyldig dømt og trolig er over 4000 personer rammet. Saken er den største rettssikkerhetsskandalen i fredstid, men granskningsrapporten gir grunn til å tro at saken er langt større enn hittil kjent.