Høringer - Side 21

Publisert 7. mars 2016 11:57

Regjeringen har foreslått å innføre flere formkrav for at omgjøringsbegjæringer i utlendingssaker skal tas til behandling. Juss-Buss mener at kravene er formalistiske, og truer rettssikkerheten til en allerede utsatt gruppe. Les hele høringsuttalelsen her.

Publisert 31. okt. 2011 17:06

Uttalelse fra Juss-Buss i forbindelse med høring om forslag til endring av utlendingsloven og -forskriften – Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her