Høringer - Side 2

Publisert 5. apr. 2021 18:54

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i blant annet integreringsloven. 

 Jussbuss er bekymret for at mennesker med rett til opplæring etter introduksjons- og integreringsloven ikke vil få gjennomført på normal tid, og at dette vil få konsekvenser for søknader om permanent oppholdstillatelse.

Les høringssvaret her