Høring om forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Jussbuss har svart på Justis- og beredskapsdepartementets forslag til forskrift om finansavtaler. 

Les høringssvaret her.

Publisert 30. aug. 2022 15:55 - Sist endret 30. aug. 2022 15:59