Høring - NOU 2021:9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Jussbuss har svart på Arbeids- og sosialdepartmentets utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Les høringsuttalelsen her.

Publisert 21. jan. 2022 12:26 - Sist endret 24. jan. 2022 13:20