Høring - forslag til nytt unntak fra maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger

Jussbuss har svart på Arbeids- og sosialdepartmentets forslag til nytt unntak fra maksimal varighet på arbeidsavklaringpenger.

Jussbuss stiller seg på generelt grunnlag positive til forslaget. Dagens maksimale varighet på arbeidsavklaringspenger har store konskvenser for den som ikke blir avklart på tre år, og som ikke er i stand til å jobbe. Det er derfor positivt med et utvidet unntak fra denne maksimale varigheten.

Samtidig peker Jussbuss på at regjeringens forslag er et steg i riktig retning, men er ikke tilstrekkelig for å ivareta alle som når maksimal varighet på AAP og fortsatt ikke er i stand til å jobbe. Det burde derfor være større adgang til å utvise skjønn, og arbeidsavklaringspengeperioden burde utvides til mer enn tre år.

Les høringsuttalelsen her.

 

 

Publisert 6. sep. 2021 16:56 - Sist endret 6. sep. 2021 17:04