Innstramminger i reglene for omgjøringsbegjæringer

Regjeringen har foreslått å innføre flere formkrav for at omgjøringsbegjæringer i utlendingssaker skal tas til behandling. Juss-Buss mener at kravene er formalistiske, og truer rettssikkerheten til en allerede utsatt gruppe. Les hele høringsuttalelsen her.

Publisert 7. mars 2016 11:57 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34