Høring om gjeldsregisterloven

I høringsnotatet om gjeldsregisterloven foreslås det å opprette et gjeldsregister. Jussbuss er positiv til forslaget. Flere har vansker med å betjene lån de ikke burde ha fått innvilget ut ifra sin økonomiske situasjon ved låneopptaket. Det er også flere kredittytere som nærmest ukritisk utgir forbrukslån. Vi mener at et gjeldsregister vil være et viktig skritt i å hindre denne praksisen.

Vi har likevel noen bemerkninger til høringsnotatet. For at registeret i det hele tatt skal bli tatt i bruk, må det opprettes på en slik måte at det vil være enkelt for både kredittyterne og den enkelte å skaffe seg oversikt over gjeldsbyrden. Vi mener at et gjeldsregister først gir et korrekt bilde av den enkeltes gjeldsbyrde dersom alle typer gjeld inkluderes, herunder usikret kreditt, pantesikret kreditt og gjeld til det offentlige. I tillegg må det gjelde en rapporteringsplikt til registeret. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!

Publisert 15. mai 2017 08:50 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34