Høring om utkast til forskrifter om straffegjennomføring i Nederland

Fengselsgruppen på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland. Vi kan ikke se at forskriften i tilstrekkelig grad sørger for å ivareta fangenes rettigheter, blant annet når det kommer til helsehjelp og kontakt med familien.

Publisert 22. apr. 2016 14:38 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34