Podcaster

Publisert 8. juni 2018 11:04

Vektskåla er en podcast som tar opp rettspolitiske temaer som vi får kunnskap om gjennom vårt arbeid i Jussbuss. I syvende episode snakker vi med advokat Jon Wessel-Aas om arbeidstakeres ytringsfrihet og om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Månedens rant er Thea B Gabrielsen, saksbehandler i JURK, om reproduktive rettigheter. 

Publisert 8. juni 2018 11:02

Denne episoden er en eneste stor rant-fest: Husleie- og gjeldgruppa forteller om uhåndterlig privat gjeld som sosialt, psykisk, rettslig og samfunnsøkonomisk problem, mens Camilla fra utlendingsrettsgruppa hamrer løs på forskriftsfestede unntak fra plan-og bygningsloven. 

Publisert 23. mars 2018 21:17

Vektskåla er en podcast som tar opp rettspolitiske temaer som vi får kunnskap om gjennom vårt arbeid i Jussbuss. Fjerde episode handler om fattigdom. Nå som det nærmer seg jul blir skillet mellom rik og fattig kanskje desto tydeligere. Vi snakker med Jonathan Grinberg Hansen og Jon Kaastad fra Slumstasjonen. Månedens rant er fra Vebjørn fra Husleie- og gjeldsgruppa som tar for seg svindelsaker.

Publisert 23. mars 2018 21:16

Vektskåla er en podcast som tar opp rettspolitiske temaer som vi får kunnskap om gjennom vårt arbeid i Jussbuss. Fjerde episode handler om klimasøksmålet. Oslo tingrett skal avgjøre om regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf. Vi diskuterer og får besøk av Greenpeace og Trygve Harlem Losnedahl som har skrevet om saken for Agenda Magasin. Til slutt har vi fått besøk av daglig leder i Jusshjelpa i Midt-Norge som har månedens rant om kutt i studentdrevne rettshjelpstiltak!

Publisert 23. mars 2018 21:15

Tredje episode av Vektskåla er ute! Denne gangen snakker vi om konsekvensene et tiggeforbud kan få og hvordan reglene er i dag. I tillegg har vi intervjuet advokat Arild Humlen. Helt til slutt kan du også høre en rant om bruken av sharia-rett i norske vedtak! Hør podcasten her, og sjekk oss ut på Soundcloud!

Publisert 23. mars 2018 21:13

Jussbuss sin andre podcast handler om det norske fengselet i Nederland, nemlig Norgerhaven. Vi har intervjuet sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, advokat Nils Christian Nordhus og statssekretær Anette Elseth om fengselet, og om problemstillingene rundt det. I tillegg har vi prata med fangene selv og jusstudenter, for å høre deres meninger. Hør den her!

Publisert 23. mars 2018 21:13

Første episode i Jussbuss sin nye podcast handler om utlendingsinternatet Trandum. Mads Andenæs er intervjuobjektet denne gangen, det blir innslag fra fem på gata, og selvfølgelig har vi jingles! Hør den her!