Webinar om fri rettshjelp!

DATO - 20. september 2021

 

Webinaret tar utgangspunkt i fire overordnede temaer:

1. Hvordan fremme «rett til rett» (access to justice)

2. Fri rettshjelp: norske erfaringer

3. Fri rettshjelp: portugisiske erfaringer

4. Hvordan få til godt samarbeid mellom ulike pro bono-aktører

 

Til å holde foredrag har vi invitert jurister fra både Portugal og Norge som har bred erfaring innen fri rettshjelp. Daglig leder i PRO BONO Portugal Manuel Cartaxo vil først ønske velkommen, og deretter vil foredragsholderne holde innlegg gjennom hele dagen og utover kvelden.

 

“Hvordan fremme «rett til rett» (access to justice)” (fra kl. 11:50 til 12:25 og fra kl. 12:25 til 13:00)

  • Dommer Maria dos Prazeres Beleza. Dommer Prazeres Beleza er Høyesterettsdommer ved den konstitusjonelle domstolen i Portugal. Hun er også professor og foreleser ved det katolske juridiske fakultetet i Portugal. Dommer Prazeres Beleza har også deltatt i teamet for sivilprosedyre ved det juridiske fakultetet i Lisboa, og vært med i kommisjonen som reviderte den portugisiske privatrettskodifikasjonen. Dommer Prazeres Beleza har videre jobbet ved, og også ledet, det som nå er Formannskapet for Ministerrådets juridiske senter.


 

  • Advokatfullmektig Tonje Lilaas Larsen. Lilaas Larsen er tidligere daglig leder i Jussbuss, og jobber nå som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & Co. Ved siden av å ha arbeidet som forsker på prosjektet “Rettssikkerhet 2020”, er Larsen i tillegg forfatter av rapporten “Rettshjelp til fanger - en rettshjelpsundersøkelse i Ullersmo fengsel” og styreleder i Rettspolitisk forening. 

 

“Fri rettshjelp: portugisiske erfaringer” (fra kl. 13:05 til 13:40 og fra kl. 15:40 til 16:15)

  • Professor Isabel Vieira Borges. Vieira Borges er professor i arbeidsrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Lisboa. Ved siden av arbeidet som universitetsprofessor, er Borges blant annet et grunnleggende medlem av den portugisiske arbeidsrettsforeningen og medlem av universitetets forskningssenter. 
  • President i PRO BONO Portugal Teresa Morais Leitão. Morais Leitão er en av PRO BONO Portugals grunnleggere. Ved siden av en bred akademisk bakgrunn, har Morais Leitão rik erfaring fra ulike advokatvirksomheter, deriblant fra sitt eget partnerskap i et av Portugals største advokatfirmaer.  

 

➽ Vennligst legg merke til at det er lagt opp til en lengre lunsjpause mellom innleggene til de to foredragsholderne under  “Fri rettshjelp: portugisiske erfaringer”. 

 

“Fri rettshjelp: norske erfaringer” (fra kl. 16:20 til 16:55 og fra kl. 16:55 til 17:30)

  • Advokatfullmektig Ida Tønnessen. Tønnessen tok over som daglig leder i Jussbuss etter Tonje Lilaas Larsen. Før hun ble daglig leder jobbet hun i utlendingsrettsgruppa til Jussbuss. I dag jobber hun som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjerven Hansen. 
  • Professor Jon T. Johnsen. Johnsen er professor emeritus i offentlig rett ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og tidligere prosjektleder i Jussbuss. Johnsen har i tiår vært ledende innen forskningen på rettshjelpstilgangen både i Norge og internasjonalt.

 

“Hvordan få til godt samarbeid mellom ulike pro bono-aktører”: (fra kl 17:35 til 18:10 og fra kl. 18:10 til 18:45)

  • Macedo Vitorino.João Vitorino er seniorpartner i Macedo Vitorino og leder for firmaets M&A, X og X. João har over 20 års erfaring, og rådfører portugisiske og multinasjonale selskaper,  investeringsforvaltningsselskaper, verdipapirfond og familiekontorer innenfor nasjonale og grenseoverskridende transaksjoner. Han har også representert klienter i voldgiftsaker og for domstolen innenfor sine rettsområder.
  • Advokat Bente Oftedal Roli. Oftedal Roli jobber som advokat i sin egen praksis, og er i tillegg leder for Kontoret for fri rettshjelp i Oslo kommune. Roli er tidligere medarbeider i Jussbuss, og har i tillegg arbeidet i JURK.  

 

Til slutt vil daglig leder i PRO BONO Portugal, Manuel Cartaxo, holde et avsluttende innlegg mellom kl. 18:50 og 18:10.

 

Vi håper mange vil delta på webinaret! Påmelding skjer via lenke:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftdx8_9L6eXTAdOfaai9i4aB8DyQNbXwpePXMvsRW_mnXNsQ/viewform