Rettspolitikk

En stor del av Jussbuss’ virksomhet går til rettspolitisk arbeid. Vi fremmer våre klienters synspunkter i den politiske debatten på bakgrunn av erfaring fra saksbehandlingen vår.

For Jussbuss er det viktig å kunne bruke våre erfaringer til å uttale oss generelt om hull og svakheter i lovverket. Vi opplever ofte at våre klienter har vanskelig for å få sin stemme hørt i lovgivningsprosesser. På de områdene vi har opparbeidet oss særlig kompetanse bidrar vi aktivt med vår erfaring i politiske prosesser for å forbedre regelverket.

Jussbuss er en ivrig høringsinstans og svarer på de høringene vi mener har betydning for våre klienter. Vi deltar også i politikermøter og uttaler oss i media om forhold vi møter i vår saksbehandling. Dersom du ønsker å lese noen av våre høringssvar finner du disse her.

Vil du vite hva Jussbuss uttaler seg om i media eller er du interessert i å komme på en av våre rettspolitiske debatter? Da anbefaler vi å følge oss på facebook, twitter og instagram.