Forskning

Jussbuss ble startet i 1971 som et forskningsprosjekt. Målet med prosjektet var å finne ut om det fantes udekket rettshjelpsbehov i befolkningen. Siden oppstarten har forskning vært en viktig del av Jussbuss’ arbeid. Rettsområdene vi arbeider med vies ofte liten oppmerksomhet fra de mer etablerte juridiske miljøene. Vi arbeider derfor med å fremme forskning på disse områdene.

Jussbuss’ forskningsarbeid skjer i hovedsak i form av publisering av studentavhandlinger og ved gjennomføring av rettshjelpsundersøkelser.

Publisering av studentavhandling
Jussbuss publiserer masteroppgaver som er av interesse for vårt arbeid i vår egen stensilserie. Publiseringen er et viktig tiltak for å skape interesse for de saksområdene Jussbuss arbeider med.

Oppgavene er ofte skrevet av tidligere medarbeidere på bakgrunn av saksbehandlingen og erfaringer de har gjort seg i Jussbuss. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), hvor den faglige lederen for Jussbuss er ansatt, har vært en viktig støttespiller i dette arbeidet og har bidratt med kontorplasser og midler. Samspillet mellom Jussbuss og IKRS er viktig for å øke den totale mengden studentforskning på fakultetet.

Ønsker du å lese avhandlingene publisert av Jussbuss finner du disse her.

Har du flere spørsmål om publisering av studentavhandlinger kan du ta kontakt med daglig leder på telefon 22 84 29 30 eller e-post leder@jussbuss.no.

Rettshjelpsundersøkelser
Siden oppstarten av Jussbuss har vi gjennomført rettshjelpsundersøkelser for å kartlegge behovet for rettshjelp hos befolkningen omtrent hvert tiende år.

Den siste undersøkelsen ble gjennomført i 2013. Da fikk to studenter stipend fra Advokatforeningen for å gjennomføre undersøkelsen som sin masteravhandling. Alle Jussbuss’ medarbeidere deltok i innsamling av data til undersøkelsen.

De jevnlige rettshjelpsundersøkelsene gir Jussbuss grunnlag for å vurdere hvordan rettshjelpsbehovet har utviklet seg over tid. Det gir oss også grunnlag til å komme med forslag til hvordan tilbudet kan forbedres. Rettshjelpsundersøkelsene brukes ofte i det rettspolitiske arbeidet til Jussbuss.

Ønsker du å lese undersøkelsen fra 2013 eller tidligere rettshjelpsundersøkelser finner du disse her.

Har du flere spørsmål om rettshjelpsundersøkelsene kan du ta kontakt med daglig leder på telefon 22 84 29 30 eller e-post leder@jussbuss.no.