Nyttige nettsider

JURK – juridisk rådgiving for kvinner. www.jurk.no

Jussformidlingen i Bergen. www.jussformidlingen.no

Jusshjelpa i Nord-Norge. www.jusshjelpa.no

Rettshjelpssentralen. www.kirkensbymisjon.no/rettshjelpsentralen

Advokatvakten. www.advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Gatejuristen. www.kirkensbymisjon.no/gatejuristen/

Barnas jurist. https://kirkensbymisjon.no/barnas-jurist/

Gatas Økonom. https://kirkensbymisjon.no/gatejuristen/gatas-okonom/

Advokatforeningens disiplinærutvalg. www.advokatforeningen.no/om/org/organer/advokatforeningens-disiplinarutvalg/

Husleietvistutvalget. www.htu.no

Norsk huseierforening. www.nohus.no

Reform: Ressurssenteret for menn. www.reform.no

Finansklagenemda. www.finkn.no

For fangers pårørende. www.ffp.no

Forbrukerklageutvalget. www.forbrukerklageutvalget.no

Økonomiformidlingen. www.okonomiformidlingen.no/

Forliksrådet. www.forliksraadet.no

SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) www.seif.no

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.org

Kontoret for voldsoffererstatning. www.voldsoffererstatning.no

Oslo Krisesenter. www.oslokrisesenter.no

Norsk pasientskadeerstatning. www.npe.no/no/

Arbeidstilsynet. www.arbeidstilsynet.no

Caritas Norge (Informasjonssenter for arbeidsinvandrere) www.caritas.no

Arbeidslivstelefonen til Mental Helse. www.arbeidslivstelefonen.no

Stiftelsen Rettferd. www.rettferdnorge.no

Domstolene i Norge. www.domstol.no

Publisert 23. feb. 2021 11:15 - Sist endret 12. apr. 2021 18:47