Debatt: Kommunikasjon i fengsel - hvorfor så lite?

I norske høysikkerhetsfengsler er innsattes mulighet for kontakt med omverdenen svært begrenset. Det medfører at de langt på vei mister muligheten til å ivareta sine interesser utenfor fengselet. Dette kan få store konsekvenser for innsattes rehabilitering og tilbakeføring i samfunnet.

I dagens samfunn har vi for lengst oppdaget mulighetene digital kommunikasjon gir oss. Det er problematisk at fengslene ikke holder tritt med samfunnet for øvrig når det kommer til den teknologiske utviklingen. Innsatte bør i større grad få ta del i denne.

I dag er utgangspunktet at innsatte i høysikkerhetsfengsler har en ringekvote på inntil 20 minutter i uken. Ringetiden beror på fengselets ressurssituasjon. At byrdene knyttet til ressursmessige utfordringer legges på de innsatte, er svært uheldig.

Koronapandemien og nye Agder fengsel har vist oss at det er mulig å gi innsatte økt ringetid og andre digitale verktøy. Kan dette bli den nye normalen i alle fengsel?

Maria Hessen Jacobsen vil styre ordet. Hun er advokat og partner i Elden, og medlem i Advokatforeningens fagutvalg for menneskerettigheter. Nærmere informasjon om paneldeltakerne kommer fortløpende i facebook-arrangementet

Sted: På nett, link vil bli lagt ut i facebook-arrangementet.                              

Link til facebook-arrangementet: https://fb.me/e/1bsv6gLZc
Tid: Tirsdag 02. mars kl. 18:00-19:30.

Publisert 14. feb. 2021 12:35 - Sist endret 14. feb. 2021 12:38