Kommunale boliger i Oslo - Hvor går veien videre?

Utkastelsen av Tøyen-familien har skapt engasjement over hele landet. Saken er imidlertid på ingen måte unik. Resten av isfjellet er enda under vann. Få boliger, lange ventelister, urimelige avtalevilkår og dårlig standard har preget ordningen med kommunale boliger i Oslo. Hvorfor møter ikke Oslo-politikken de behovene som ordningen med kommunale boliger er ment å ivareta?

I desember sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslag til ny boligsosial lov ut på høring. Målet er å samle regelverket om tildeling av kommunal bolig og tydeliggjøre kommunens ansvar. Spørsmålet er om lovforslaget gir leieboerne noe å juble for. Er denne loven veien å gå for å møte dagens utfordringer?

Å bo i trygge omgivelser er et grunnleggende behov for mennesker og legger fundamentet for deltakelse i samfunnet for øvrig. At arbeid med kommunale boliger stadig nedprioriteres har derfor store konsekvenser for allerede sårbare og svake stemmer i samfunnsdebatten.

Dette står på agendaen når Jussbuss inviterer til debatt 23. mars kl. 18:00. Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Debatten avholdes digitalt på Zoom. Lenke publiseres på facebook i god tid før arrangementet.

Paneldeltakerne vil presenteres de kommende dagene. Stay tuned!

Link til facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/884945598987628

 

Publisert 10. mars 2021 15:57 - Sist endret 10. mars 2021 15:57