Debatt: Hvilke konsekvenser skal barn måtte tåle for foreldres brudd på utlendingsloven?

Saken om Mustafa Hasan har fått bred mediedekning, og vekket engasjement hos det norske folk. Han kom til Norge som seksåring, men etter 13 år i Norge må han ut av Norge fordi moren har brutt utlendingsloven ved å oppgi uriktige opplysninger.

Mustafa Hasan sin sak er langt fra unik. Utlendingsretten er et av få rettsområder der barn blir sanksjonert for foreldrenes handlinger.

Regjeringen, har etter anmodning fra Stortinget, kommet med et lovforslag (Prop. 83 L (2020–2021) som åpner for alternative sanksjoner ved brudd på utlendingsloven.

Jussbuss inviterer på bakgrunn av dette til debatt for å diskutere hvorvidt lovforslaget er egnet til å forhindre at barn blir uforholdsmessig hardt rammet av foreldrenes handlinger.

Skal vi i det hele tatt sanksjonere disse barna?

I debatten er vi så heldige at vi har med oss:
Karin Andersen, SV
Jon Helgheim, FrP
Solveig Schytz, Venstre
Kirsten Sandberg, Professor ved UiO
Pål Nesse, Generalsekretær i NOAS

Debatten avholdes digitalt på Zoom og vil ledes av ordstyrer Tonje Lilaas Larsen.

Lenke publiseres på facebook i god tid før arrangementet.

Vi sees!

Link til facebook-arrangement:  https://www.facebook.com/events/126058209431172

Publisert 9. apr. 2021 12:14 - Sist endret 9. apr. 2021 12:17