Høring om rusreformutvalgets innstilling NOU 2019: 26 – fra straff til hjelp

Jussbuss har kommentert rusreformutvalgets innstilling NOU 2019: 26 – fra straff til hjelp.

Vi stiller oss bak reformens overordnede målsetning og formål, men foreslår enkelte endringer til utvalgets utredning som vi mener vil komme våre klientgrupper til gode. Les høringssvaret vårt her.

Publisert 18. mai 2020 15:33 - Sist endret 25. mai 2020 14:52