Høring om rapporten "Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven"

Jussbuss har levert høringsuttalelse til rapporten "Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven".

Vi mener lovforslaget og tilhørende rapport i stor grad ser og imøtegår utfordringer dagens inkassovirksomhet står overfor. Det er av stor betydning for den enkelte skyldner og samfunnsøkonomien for øvrig at det kommer en ny lov på området, og vi mener dette lovforslaget overordnet er godt egnet. Vi er likevel av den oppfatning at lov og forskrift på flere områder kunne gått mye lenger i favør av skyldneren, for å gi en bedre balanse mellom de ulike hensynene som må veies opp mot hverandre.

Les høringssvaret her.

Publisert 30. juni 2020 13:07 - Sist endret 30. juni 2020 13:10