Høring om forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge av utbrudd av covid-19

Jussbuss har kommentert forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge av utbrudd av covid-19.

Vi stiller oss svært positive til forslaget. Vi mener det er helt nødvendig å etablere en midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har tapt salgsinntekter knyttet til tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Les høringssvaret her.

Publisert 5. juni 2020 10:44 - Sist endret 5. juni 2020 10:45