Høring om forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.)

Jussbuss ser behovet for et mer velfungerende Aa-register, og stiller oss positive til at Aa-registeret videreutvikles, ryddes opp i og at Arbeids- og velferdsetaten får tilbake adgangen til å sanksjonere arbeidsgiveres brudd på opplysningsplikten.

Vi vil imidlertid advare mot at Aa-registeret blir en autoritativ kilde ettersom opplysningene ofte ikke stemmer. I tillegg stiller vi oss kritiske til å gjøre sluttårsak som meldepliktig opplysning.

Les høringssvaret her. 

Publisert 21. aug. 2020 10:33 - Sist endret 21. aug. 2020 10:33