Høring om forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

Jussbuss svarte i vår på høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse.

Vi mener at det er positivt å se på andre, mindre inngripende reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud. Forslaget innebærer imidlertid en innstramming av regelverket, da den nye reaksjonsformen skal benyttes i saker hvor det i dag ikke gis noen form for reaksjon. Jussbuss støtter ikke denne innstramningen. Vi mener forslaget  ikke er i tråd med Stortingets anmodningsvedtak, som var å begrense bruken av utvisning der det er spesielt inngripende overfor utlendingen selv eller deres mindreårige barn og øvrig familie.

Les høringssvaret her.

Publisert 31. aug. 2020 16:29 - Sist endret 31. aug. 2020 16:29