Høringer 2020

Sist endret 22. jan. 2020 14:33 av Per Silnes Tandberg

Tvangsutsendelse og internering er inngripende vedtak som rammer mennesker i en svært utsatt situasjon. Det er derfor helt nødvendig med gode kontrollordninger for å sikre at gjennomføringen av tvangsreturer og internering på Trandum skjer innenfor rettslige rammer.

Sist endret 22. jan. 2020 14:26 av Per Silnes Tandberg

Jussbuss mener at ny lov må effektivisere prosessen med å søke gjeldsordning, lempe terskelen for å få gjeldsordning mer enn én gang, lempe terskelen for gjeldsordning ved straffegjeld, stille strengere krav til at lovens vilkår vurderes konkret i hver enkelt sak, og legge til rette for bedre oppfølging av skyldnere før og under gjeldsordning.