Høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Jussbuss er enige med departementet i vurderingen av at nåværende praksis knyttet til anmodninger om frivillige DNA-tester ikke oppfyller kravet til gyldig samtykke fra de involverte personene, og at det dermed kreves et annet unntaksgrunnlag for å fortsette utlendingsmyndighetenes behandling av genmateriale, jf. personvernforordningen art. 9 nr.

Jussbuss vil bemerke at selv om det er positivt at utlendingsmyndighetenes avgjørelser
fattes på et så riktig grunnlag som mulig, så stilles det som hovedregel krav til alminnelig
sannsynlighetsovervekt for at faktiske forhold skal legges til grunn etter utlendingsloven.
Loven stiller dermed ikke krav til at utlendingsmyndighetene skal være 100 % sikre på det
faktiske grunnlaget før det fattes en beslutning etter loven.

Jussbuss vil bemerke at selv om det er positivt at utlendingsmyndighetenes avgjørelser fattes på et så riktig grunnlag som mulig, så stilles det som hovedregel krav til alminnelig sannsynlighetsovervekt for at faktiske forhold skal legges til grunn etter utlendingsloven. Loven stiller dermed ikke krav til at utlendingsmyndighetene skal være 100 % sikre på det faktiske grunnlaget før det fattes en beslutning etter loven.

Høringssvaret kan du lese her.

 

Publisert 22. mars 2019 16:36 - Sist endret 12. apr. 2019 15:18