Høring om endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.

Jussbuss har svart på høring om endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser og innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter. Jussbuss er kritiske til forslaget om bruk av automatiserte avgjørelser, da vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for enkeltindividet og dets rettssikkerhet. Bruken av automatiserte avgjørelser bør avgrenses til å kun gjelde innvilgelser. Videre er vi bekymret for at en utvidelse i utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente personopplysninger fra andre offentlige myndigheter vil svekke forvaltningens tillit og enkeltindividers villighet til å oppgi opplysninger til forvaltningen.

Les høringssvaret her.

Publisert 12. des. 2019 08:50 - Sist endret 12. des. 2019 08:50