Håndheving av regler om innleie og likebehandling i arbeidsmiljøloven

Sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss har svart på en høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene.

Jussbuss erfarer at innleide arbeidstakere er i en sårbar posisjon på arbeidsmarkedet, og ser at det stadig begås brudd på arbeidsmiljølovens regler overfor arbeidstakere ansatt i bemanningsforetak.

Jussbuss stiller seg bak høringsforslaget om å utvide Arbeidstilsynets håndhevningskompetanse på dette området. Forslaget oppleves som et viktig steg i riktig retning, og vi tror det vil føre til positive konsekvenser for de innleides rettigheter.

Les høringssvaret her.

Publisert 28. okt. 2019 15:44 - Sist endret 28. okt. 2019 15:51