Høringer 2019

Sist endret 12. apr. 2019 17:17 av Sunaathany Thileepan

Sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss har svart på en høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Endringene gjelder ordningene midlertidig lønnstilskudd og opplæring.

Sist endret 12. apr. 2019 15:18 av Inger Johanne D. Heggdal

Jussbuss er enige med departementet i vurderingen av at nåværende praksis knyttet til anmodninger om frivillige DNA-tester ikke oppfyller kravet til gyldig samtykke fra de involverte personene, og at det dermed kreves et annet unntaksgrunnlag for å fortsette utlendingsmyndighetenes behandling av genmateriale, jf. personvernforordningen art. 9 nr.

Sist endret 12. apr. 2019 15:16 av Inger Johanne D. Heggdal

Jussbuss er kritisk til forslaget om endringer i reglene om «varig tilrettelagt arbeid» i dagpengeforskriften § 3-1. Forslaget vil innebære å avskjære retten til å motta dagpenger for personer i varig tilrettelagt arbeid. Dette mener Jussbuss vil medføre en urimelig forskjellsbehandling av arbeidstakere.