Økte straffermmer

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på høring om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt at maksimalstraffen skal heves i slike saker.

Jussbuss er negative til forslaget, og mener at det ikke er hensiktsmessig å endre reglene. Endringsforslaget er også i strid med sentrale hensyn bak straffegjennomføringen, blant annet hensynet til rehabilitering. Les hele høringssvaret vårt her.

Publisert 1. sep. 2017 09:34 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34