Høringsuttalelse vedrørende barns inntekt og sosialstønad

Sosialrettsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltning § 18. Høringen kan du lese her.

Publisert 3. feb. 2018 15:34 - Sist endret 23. mars 2018 17:22