Vil du jobbe hos oss?

Jussbuss består utelukkende av studenter, og vi ansetter nye medarbeidere hvert halvår. Å jobbe i Jussbuss tilbyr en unik mulighet for studenter til å jobbe med juss i praksis.

Varighet
Som medarbeider hos Jussbuss jobber du først ett år heltid. Som heltidsmedarbeider er du en sentral del av den daglige driften. Arbeidet går blant annet ut på å behandle saker og å jobbe rettspolitisk for våre klientgrupper. Etter dette jobber du et halvt år deltid. Som deltidsansatt jobber du en dag i uken, hvor du kontrollerer arbeidet til de heltidsansatte og er en hjelpende hånd. I tillegg må det påregnes ekstraarbeid i forbindelse med opplæring av nye medarbeidere og gjennomføring av et avsluttende prosjekt.

Arbeidsoppgaver
Arbeidshverdagen hos Jussbuss er svært variert og arbeidsoppgavene dine vil innebære alt fra generell drift av organisasjonen, til saksbehandling og rettspolitisk arbeid. Vi drar også på flere seminarer, møter og lignende.

Hos oss får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder. Du får ansvar for egne klienter, med advokater og det offentlige som motpart. Du utreder klientens sak, gir veiledning og representerer klienten overfor motpart. Alle saker kontrolleres innad i faggrupper. Du vil også være med å skrive høringsuttalelser og medieutspill for å forsøke å endre rettstilstanden der den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper.

Krav
Du må ha bestått 2. studieår av master i rettsvitenskap for å kunne jobbe hos oss. Det legges særlig vekt på personlige egenskaper og engasjement. Karakterer har ikke avgjørende vekt.

På grunn av høye søkertall har vi ikke lenger kapasitet til å innkalle alle til intervju. Vi oppfordrer derfor til å skrive en god og gjennomarbeidet søknad.

Kompensasjon
Medarbeiderne i Jussbuss lønnes for 10-15 timers arbeid i uka. Det må påregnes en betydelig frivillig innsats. Lønnen fastsettes av Jussbuss sine styringsorganer.  

Etter gjennomført hel- og deltidsperiode hos oss kan du få godkjent 30 studiepoeng.

Har du flere spørsmål om lønn og studiepoeng kan du kontakte daglig leder.

Hvordan søke?
Søknad, CV, attester og karakterutskrift sendes til leder@jussbuss.no, eller Jussbuss v/daglig leder, Skippergata 23, 0154 Oslo. Merk konvolutten "Søknad". Ring gjerne på tlf. 22 84 29 00 hvis du har spørsmål.

Søknadsfrist for oppstart høst og vår er henholdsvis 1. mai og 1. november.