Ungdomsstraff - et alternativ til barn i fengsel

Ingen barn skal sitte i fengsel. Dette er Regjeringens uttalte overordnede mål for unge som havner på kant med lovverket. Akkurat nå sitter det likevel rundt 10 barn i norske fengsler, dette til tross for foreslåtte endringer i lovverket.

Veronika i Juss-Buss har skrevet artikkel om ungdomsstraff til Advokatbladet. Den kan du lese her.

Publisert 10. juni 2013 15:39 - Sist endret 23. mars 2018 17:23