Juss-Buss er dessverre stengt fra 15. april til 13. mai.

Juss Buss skal gjennomføre en rettshjelpsundersøkelse i Fjell bydel i Drammen fra midten av april til midten av mai. Ca 320 husstander vil bli oppsøkt i denne perioden. Vi ønsker å kartlegge behov for juridisk bistand i velferdsrettslige og utlendingsrettslige saker. I slike saker er det offentliges tilbud om fri rettshjelp begrenset begrunnet i forvaltningens veiledningsplikt. Vi vet av erfaring fra våre klienter at veiledningen som tilbys ofte er mangelfull, av varierende kvalitet og ikke tilpasset den enkeltes behov. Vi håper at undersøkelsen vil gi økt kunnskap om det faktiske behovet for rettshjelp er på disse områdene og bidra til å forbedre det offentliges tilbud om fri rettshjelp.    

Første saksmottak etter undersøkelsen er mandag 13. mai kl. 10-15. Da kan du komme tilbake hit eller ringe på telefonnummer 22 84 29 00.

Dersom saken din haster, og du behøver hjelp før vi åpner igjen, kan du forsøke et av disse stedene.

Advokatvakten i Oslo - Gratis veiledning fra advokat

Åpent hver torsdag fra kl. 16-18

Kristian Augusts gate 9 – kun personlig oppmøte

Gatejuristen i Oslo – for nåværende og tidligere rusavhengige

Åpent mandag til onsdag kl. 13-15 og torsdag kl. 17-19

Rådhusgata 9 eller telefon 23 10 38 90

Jurk – Juridisk rådgivning for kvinner

Se www.jurk.no for åpningstider og kontaktinformasjon.

Andre studentrettshjelpstiltak – gratis rådgivning fra studenter

Se www.gratisrettshjelp.no for åpningstider og kontaktinformasjon

Reform – ressurssenteret for menn

Gratis generell juridisk rådgivning mandag til torsdag kl. 19-21

Tlf: 22 34 09 60

Dus – Den uavhengige sosialrådgivningen

Åpent mandag til torsdag kl. 10-14

Bernhard Getz gate 3 eller telefon 21 38 38 84/904 05 368

NOAS – norsk organisasjon for asylsøkere

Åpningstider: Mandag – fredag 9.30 – 12.00, 13.00-15.30

Torggata 22 eller telefon 22 36 56 60

SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

Åpningstider: 9-16, mandag - torsdag

Tlf: 22 03 48 30, ring for å avtale tid på forhånd

Publisert 15. apr. 2013 12:21 - Sist endret 23. mars 2018 17:23