Retten til bolig

Norge topper internasjonale lister om å være et av verdens beste land å bo i. Vi er i mange sammenhenger ansett som et foregangsland, og politikerne våre setter høye mål om hvordan vi skal bli enda bedre. I Juss-Buss ser vi derimot samfunnets skyggeside, særlig når det gjelder boligsituasjonen for vanskeligstilte. Her har ikke regjeringen så mye å være stolt over.

Christine i Juss-Buss har skrevet artikkel om retten til bolig i Juristkontakt. Resten av artikkelen kan du lese her.

Publisert 6. juni 2013 11:38 - Sist endret 23. mars 2018 17:23