Sosiale rettigheter for alle i Norge?

Juss-Buss ser konkrete tilfeller på at papirløse i Norge ikke innvilges noen form for sosiale stønader. Mye kan tyde på at både manglende kunnskap og for streng praktisering av regelverket er årsaken til dette. Vi ser også tilfeller der personer blir avvist i skranken hos NAV og ikke en gang får mulighet til å levere en søknad om økonomisk stønad.

Susanne i Juss-Buss har skrevet artikkel om papirløse til Stud.Jur som du kan lese her.

 

Publisert 20. juni 2013 12:10 - Sist endret 23. mars 2018 17:23