Meldeplikt for tigging - kriminalisering av fattigdom?

Daglig kan man lese avisartikler om problemene utenlandske tiggere medfører. Regjeringen har som svar på dette foreslått å endre politiloven for å gi politiet økt mulighet til å registrere, bortvise og bøtelegge tiggere. Er det den rette løsningen?

Ulvhild i Juss-Buss har skrevet artikkel i Juristkontakt om meldeplikten for tiggere. Hele artikkelen kan du lese her.

Publisert 6. juni 2013 10:26 - Sist endret 23. mars 2018 17:23