Løsningen på luksusfellen

Statens institutt for forbruksforskning har kartlagt enkeltpersoners, og da særlig unges, kredittvaner og forbruksholdninger.  At gjeldsbyrden i befolkningen har økt de siste årene var lite tvilsomt. En utsatt gruppe er de som gjentatte ganger tar opp kreditt eller forbruksgjeld og misligholder disse. Denne gruppen befinner seg stadig i en krevende økonomisk situasjon.

Andrea i Juss-Buss har skrevet artikkel til Advokatbladet om gjeldsregisteret. Hele artikkelen kan du lese her

Publisert 12. juni 2013 11:15 - Sist endret 23. mars 2018 17:23